Shoti terjer Eestis. Ajaloost

Shotlasted Eestis

Esimese Eesti Vabariigi perioodist on raamatukogudes leida paar teost, mis käsitlevad koerakasvatust Eestis. Nendeks on G. Tehver “Koer. Tõud, pidamine, tervishoid ja haigused” (1937) ja “Eesti Kennelklubi koerte tõuraamat”, I osa (1934) ja II osa (1939). Proua Tehveri raamatus on shotlane ära märgitud, lisatud on ka foto.

Pildid

Peatükis, mis käsitleb kasvatust ja aretust Eestis, pole temast sõnagi. On selline lause: “Muude tarbekoerte ja luksuskoerte kasvatuse kohta Eestis andmed puuduvad. Neist imporditi ja ka kasvatati üksikuid eksemplare ning nende kindlad kasvatused puudusid.”

Mis puutub Kennelklubi teostesse, siis kummaski osas shotlasi registreeritud ei ole.

Shotlane MAC

Eesti Rahvusraamatukogus leiduva artiklite temaatilisest kartoteegist (mis on koostatud konkreetsete perioodiliste väljaannete põhjal) osutusid meile huvipakkuvateks kaks.
Ajakirjas “Eesti Mets” 1932. a. nr.6 on ülevaade Kennelklubi korraldatud 3-ndast koertenäitusest, kus kahes klassis on pärjatud ka shoti-terrier Mac, kelle omanikuks märgitakse A. Ermann (Erman). Need kaks klassi on :

1) “lahtine klass ” (olenemata vanusest ja varem saadud auhindadest), kus Mac auhinnati kuldrahaga,
2) “noorte koerte klass”, kus sellele samale Mac`le anti hõbeauraha. Selles klassis, muide, saigi ainult hõbedat.

Teine artikkel ajakirjast ” Eesti Mets ” 1930.a. loetleb täpselt üles, millised koeratõud olid esindatud esimesel koertenäitusel ja nende hulgas shotlast pole.

2. näituse kohta 1931.aastast andmed puuduvad.

Eelnevast võib teha järelduse: kui Eestis oligi mõni shotlane, siis enne 1932.a. teda küll ei mainita. Aga päris kindlalt võib väita, et 1932.a oli Shoti terjer Eestis olemas ja isegi nii edukalt, et talle kõlbas aurahasid anda.

Ajavahemikus 1930-1940.a. ilmunud ajaleheartiklites oli põhiliselt juttu näitustest, aga jällegi polnud neis sõnagi shotlasest. Ju ta siis ei pakkunud ajakirjanikele huvi. 30-ndatel tekitasid ajakirjanduses furoori sellised tõud, nagu bernhardiin, pekingi “nösuninad”, üks hurt, siidipuudel (mis see võiks olla?).
Ja veel, on üsna tõenäoline, et  koos näitusega ilmusid ka kataloogid, aga neid pole õnnestunud leida mitte ühtegi enne 1955.aastat.

Paralleeliks: Kristiinalt (kennel Hocline`s) pärineva info kohaselt tuli Soome esimene shotlane aastal 1927. Eelneva uurimuse põhjal võib arvata siis, et Eestisse saabus habemik võibolla natukene hiljem.

Signe Pinnast ja tema koerast.

Ühe kunagise vihje peale hakkasin otsima Signe Pinna mälestusi, mis olevat ilmunud aastaid tagasi ühes Eesti kultuuriajakirjas. Kuna tegemist on väliseestlasega, siis pöördusin Eesti Akadeemilise Raamatukogu Välis-eesti kirjanduse osakonna poole. Sealne töötaja Tiina Koiva aitas meid meelsasti! Edastan tema vastuse:

“Vaatasin kõigepealt läbi tema väliseesti perioodikas ilmunud meenutused ja kirjutised tema kohta -seal polnud kuskil pikemalt juttu tema põgenemisest. Aga “Eesti teatri biograafilisest leksikonist” saadud viite abil leidsin ajakirja “Teater.Muusika.Kino” nr. 9/89, kus oli pikk ja väga huvitav intervjuu temaga. Seal kirjeldab ta ka pikemalt oma põgenemisteekonda. Tema shotlase nimi oli Dicki ja ta sai koera tõesti kaasa viia ja veel üsna omapärasel moel. Nimelt ühest rannikukülast ühel poolpimedal varajasel hommikutunnil minnes paadi peale võttis ta koera oma õlgadele ja tema mees omakorda Signe enda õlgadele, kuid seejuures läbi vee kahlates mees ei näinudki, et naisel koer kaasas oli, enne kui paadis Dicki Signe õlgadelt maha hüppas. Koera saatus oli paraku väga kurb, sest Rootsi jõudes pandi ta kohe laagris karantiini ja seal Dicki ka üsna varsti suri.

Intervjuu Signe Pinnaga on teinud Margot Visnap ja selle võib leida “Teater.Muusika.Kino” nr. 9 /1989 lk. 5-15, koeraga põgenemisest on lk. 8.”

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s